Monthly Archives: mei 2015

Schoolreis 9 juni 2015

Schoolreis 2015

 

Aan de ouders en alle leerlingen van groep 1 t/m 7,

Op dinsdag 9 juni gaan we weer op schoolreis !

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 9.00   uur verzamelen op school

9.15   uur vertrekt de bus naar Dippie Doe in Best

10.15 uur geplande aankomst

12.30 uur rond deze tijd gaan we met de kinderen lunchen

16.45 uur verzamelen bij de uitgang

17.00 uur willen we met de bus weer terug naar huis

18.00 uur hopen we weer allemaal thuis te zijn

 

Iedereen dient mee te nemen in een ( zelf te dragen ! ) rugzak :

  • een lunchpakket
  • voldoende drinken ( pakjes, flesjes o.i.d ) a.u.b geen bekers
  • voor kinderen van groep 1 en 2 evt. een schone (onder)broek
  • geen zakgeld

Team en ouderraad St. Odradaschool

 

                                                MEDEDELING            

 

Op woensdag 1 juli hebben de leerkrachten een studiedag.

De kinderen zijn dan vrij.

brief over voor / na schools opvang en schoolzwemmen

                                                                                          Alem, mei 2015.

Voor- en naschoolse opvang en continurooster

 

Beste ouders,

Dit schooljaar hebben wij als school geen regeling getroffen voor de voor- en naschoolse opvang. Jaarlijks bezien wij of het komend schooljaar wel nodig is.

Als U vindt dat opvang geregeld moet worden door de school, kunt U dat hieronder aangeven.

Naam ___________________________________________

  • 0 ik ben tevreden / ik heb geen opmerkingen over de voor en naschoolse opvang
  • 0 ik ben niet tevreden omdat ___________________________________________

_________________________________________________________________

 

Ook ten behoeve van de discussie in de MR horen wij graag uw mening over een continurooster

  • 0 ik ben voor een continurooster
  • 0 ik ben tegen een continurooster
  • 0 het maakt mij niet uit

Ik heb de volgende opmerkingen

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

Schoolzwemmen

Ook dit lopende schooljaar hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 van onze school deelgenomen aan schoolzwemmen.

Bij het ingaan van de regeling is in de MR afgesproken dat wij aan het einde van het schooljaar uw mening zouden peilen over de gevolgde regeling.

De ouders van kinderen in de vier hoogste groepen hebben €40,- per zwemmend kind, per jaar, betaald.

 

Ten behoeve van de discussie in de MR horen wij graag uw mening over het totale pakket van het zwemmen, het vervoer en het betalen.

 

 

Naam: _____________________________________________________________________

 

0       Ik ben tevreden / Ik heb geen opmerkingen

0       Ik ben niet tevreden omdat

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

0       Ik heb de volgende opmerkingen:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

School op de kaart

 

We zijn druk bezig om onze school goed op de kaart te krijgen. Na de verbouwing zijn we nu bezig met het opknappen van de speelplaats.

Door deze veranderingen moeten we onze folder ook weer aan gaan passen en opnieuw in de gemeente verspreiden.

Hebt u ideeën of wensen dan horen wij het graag.

Misschien zijn er ook ouders van kinderen buiten Alem, die warm lopen voor onze school.

De ruimte onderaan deze brief kunt u gebruiken voor uw ideeën of wensen:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Deze papieren uiterlijk vrijdag 29 mei weer op school inleveren, of de mail met deze zelfde informatie beantwoorden, dan zal de M.R. de resultaten verwerken en de uitslag binnenkort aan U doorgeven.

 

Met vriendelijke groet, namens de M.R.

Riet Hooijmans, dir.

 

De kinderen van groep 6/7/8 hebben een 10de plaats behaald op het schoolvoetbaltoernooi in Ammerzoden.

De kinderen hebben een mooie prestatie geleverd op het schoolvoetbaltoernooi in Ammerzoden.

Uitslagen van de wedstrijden:

Alem – Schakel B    0 – 2

Alem – DWS (Velddriel)  0 – 0

Alem – De Hoeksteen (Well)  0 – 0

Plaatsingswedstrijd 9de en 10de plaats: Alem – Tweestromenland (Heerewaarden) 1 – 1

Tweestromenland wint na strafschoppen van Alem.