Team

Directeur van de Sint Odradaschool is Riet Hooijmans.
Zij is op school aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend en is behalve directeur ook intern begeleider.
Op dinsdagmiddag en donderdag verricht zij directietaken.

Het personeel van onze school bestaat uit 7 personeelsleden.                                         Dinie van Boxtel heeft groep 1/2 in samenwerking met Riet Hooijmans.             Jacqueline Piels heeft met Truus van Groeningen groep 3/4/5.                                   Emmy Remie heeft de verantwoording voor groep 6/7/8 in samenwerking met Lian van Boxtel.

Riet Hooijmans is de intern begeleider. Zij houdt zich gedurende een aantal uren per week bezig met zorgtaken.
Inge Storms geeft elke dinsdagmorgen aan alle groepen muziekles.
Bij ziekte of afwezigheid wordt zoveel mogelijk door de andere personeelsleden vervangen.