Sint Odradastraat 14 | 5335 LL Alem
Tel: 0418-664006 | info@odrada.nl

Missie en Visie

Missie

Wij willen een school zijn die een stevige basis legt voor de toekomst van onze leerlingen. Deze basis bestaat naast de aangeboden kennis ook uit sociaal emotionele vaardigheden, een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en voldoende zelfstandigheid om de overgang naar het voortgezet onderwijs zo klein mogelijk te maken.

Als school willen we blijven groeien, waarbij we rekening houden met de toekomst van onze leerlingen. Onze veranderende maatschappij vraagt steeds nieuwe inzichten en dus ook andere onderwijsinhouden en vaardigheden waarbij we onze leerlingen willen begeleiden.

 

Visie

Onze visie is een kernachtige slogan. Onze school biedt veiligheid, rust en ruimte en creëert daarmee een goede leeromgeving.

 

“Maatwerk dicht bij huis”

 

Onze school St. Odrada is een veilige school, waar kinderen veel leren en met plezier naar toe gaan.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig en sociaal betrokken voelen binnen de school. Wij dagen kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied.

Er moet een gevoel van gelijkwaardigheid, rust en vertrouwen zijn, van waaruit je jezelf mag zijn om zo een stap in je ontwikkeling te maken.

Hierin vinden wij het belangrijk stil te staan bij waarden en normen. Vanuit de Kanjertraining bespreken we wekelijks onze vijf basisafspraken:

– Ik ben te vertrouwen

– Ik help

– Niemand lacht uit

– Niemand is zielig

– Niemand speelt de baas

De school hanteert bij pestgedrag een gedragsprotocol, wat te vinden is op onze website.

 

Omdat we omringd zijn door de rivier de Maas, vinden wij het belangrijk, dat kinderen kunnen zwemmen en dit onderhouden. Daarom krijgt groep 3 t/m 8 een keer per week zwemles.