Bel voor een rondleiding: 0418 - 664006

Bkh_5478
DSC_0986
DSC_0899
slootjes les
Bkh_5468
DSC_0911
DSC_0962.1
DSC_0909
previous arrow
next arrow

Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Soms verloopt iets niet naar wens, worden verwachtingen niet helemaal waar gemaakt, of gebeurt er plotseling iets vervelends. Klachten zijn er om opgelost te worden. Wanneer het gaat om een zaak betreffende een kind in de klassensituatie, is de groepsleerkracht de aangewezen persoon om samen met ouders de klacht tot een oplossing te brengen.

Zijn er groepsoverstijgende problemen, of lukt het niet om een probleem naar tevredenheid op te lossen, dan is de directeur het aanspreekpunt.

Vervolgens komt het bestuur, middels de schoolvertegenwoordiger, in beeld. De meeste problemen kunnen via deze route intern worden opgelost. Er zijn ook problemen van diepgaande aard, die zich soms ook niet zo gemakkelijk in de openbaarheid laten bespreken. Te denken valt daarbij aan bijvoorbeeld machtsmisbruik, hardnekkig pestgedrag, discriminatie of radicalisering.

Schoolbesturen zijn op grond van de Arbowet verplicht maatregelen te treffen ter bescherming van personeel en leerlingen tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld.
Daarnaast zijn schoolbesturen op grond van de Kwaliteitswet voor het Onderwijs verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over gedragingen en beslissingen, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door betrokkenen bij de onderwijsinstelling. In Artikel 14 van de Wet op het Primair Onderwijs (Wet PO) is daarom voor schoolbesturen de verplichting opgenomen tot het vaststellen van een klachtenprocedure, inclusief het instellen van een klachtencommissie.
Alle onder het bevoegd gezag van Bommelerwijs vallende scholen, volgen de klachtenregeling van de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).
Uit deze klachtenregeling vloeien verplichtingen voort voor de individuele scholen. Deze beleidsnotitie betreft een nadere uitwerking en invulling van deze verplichtingen.

Hieronder vindt u het laatste nieuws, direct vanaf onze Facebook pagina.


Odradaschool
Odradaschool7 dagen geleden
Fijne vakantie voor iedereen
team Odrada
Odradaschool
Odradaschool1 week geleden
We sluiten het schooljaar af met een picknick in Waterland.
Odradaschool
Odradaschool1 week geleden
Gisteren een hut en een tunnel van wilgenhout geplaatst. Vandaag al dankbaar in gebruik genomen!
Odradaschool
Odradaschool1 week geleden
Timmerdag 2024 is een daverend succes geweest. Lachende gezichtjes, top ontwerpen, geen pleisters plakken en ontzettend veel lol.
Mede mogelijk gemaakt door de hulpouders en hulp opa’s: nogmaals super bedankt voor deze geweldige dag 🔨🪛🪚
Odradaschool
Odradaschool1 week geleden
Kies een woord van de lijst, 🎲🎲 dobbelen maar!
Met je ogen dicht een woord schrijven, of eh achterstevoren! Poeh! !Kjilieom
Odradaschool
Odradaschool2 weken geleden
Buitenonderwijs

Toneellezen en begrijpend lezen.