Bkh_5478
DSC_0986
DSC_0899
slootjes les
Bkh_5468
DSC_0911
DSC_0962.1
DSC_0909
previous arrow
next arrow

brief over voor / na schools opvang en schoolzwemmen

                                                                                          Alem, mei 2015.

Voor- en naschoolse opvang en continurooster

 

Beste ouders,

Dit schooljaar hebben wij als school geen regeling getroffen voor de voor- en naschoolse opvang. Jaarlijks bezien wij of het komend schooljaar wel nodig is.

Als U vindt dat opvang geregeld moet worden door de school, kunt U dat hieronder aangeven.

Naam ___________________________________________

  • 0 ik ben tevreden / ik heb geen opmerkingen over de voor en naschoolse opvang
  • 0 ik ben niet tevreden omdat ___________________________________________

_________________________________________________________________

 

Ook ten behoeve van de discussie in de MR horen wij graag uw mening over een continurooster

  • 0 ik ben voor een continurooster
  • 0 ik ben tegen een continurooster
  • 0 het maakt mij niet uit

Ik heb de volgende opmerkingen

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

Schoolzwemmen

Ook dit lopende schooljaar hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 van onze school deelgenomen aan schoolzwemmen.

Bij het ingaan van de regeling is in de MR afgesproken dat wij aan het einde van het schooljaar uw mening zouden peilen over de gevolgde regeling.

De ouders van kinderen in de vier hoogste groepen hebben €40,- per zwemmend kind, per jaar, betaald.

 

Ten behoeve van de discussie in de MR horen wij graag uw mening over het totale pakket van het zwemmen, het vervoer en het betalen.

 

 

Naam: _____________________________________________________________________

 

0       Ik ben tevreden / Ik heb geen opmerkingen

0       Ik ben niet tevreden omdat

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

0       Ik heb de volgende opmerkingen:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

School op de kaart

 

We zijn druk bezig om onze school goed op de kaart te krijgen. Na de verbouwing zijn we nu bezig met het opknappen van de speelplaats.

Door deze veranderingen moeten we onze folder ook weer aan gaan passen en opnieuw in de gemeente verspreiden.

Hebt u ideeën of wensen dan horen wij het graag.

Misschien zijn er ook ouders van kinderen buiten Alem, die warm lopen voor onze school.

De ruimte onderaan deze brief kunt u gebruiken voor uw ideeën of wensen:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Deze papieren uiterlijk vrijdag 29 mei weer op school inleveren, of de mail met deze zelfde informatie beantwoorden, dan zal de M.R. de resultaten verwerken en de uitslag binnenkort aan U doorgeven.

 

Met vriendelijke groet, namens de M.R.

Riet Hooijmans, dir.