Sint Odradastraat 14 | 5335 LL Alem
Tel: 0418-664006 | info@odrada.nl

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2015

Het schooljaar 2015-2016 is goed van start gegaan met een goedbezochte algemene Ouderavond en de informatieavonden.

Mededelingen:

  • Op donderdagmiddag 1 oktober a.s. wordt om 13.00 u. Schoolplein 14 officieel geopend en gaan we de coatings in gebruik nemen, met een spellenmiddag voor de kinderen. Iedereen is welkom !
  • Schoudercom (onderdeel van Driving the Vortex BV.): kijk regelmatig op deze site. Er zijn al wat stukjes gepubliceerd. Kijk daarvoor onder ‘overzicht’ bij ‘Laatste berichten’ waar de brief staat over de tentoonstelling in het Driels Museum. Onderaan deze pagina, even naar beneden scrollen, staan bij ‘Laatste nieuws’ wat nieuwtjes met foto’s.
  • De nieuwe schoolgids 2015-2016 is klaar en staat op onze site odrada.nl We delen de schoolgids niet meer uit, maar wilt u toch een papieren versie, dan kan dat.
  • Verder is op onze site gezet: vakantierooster, pestprotocol Kanjertraining en Schoolplan 2015-2019.
  • Op woensdag 14 oktober hebben de leerkrachten een studiedag en zijn de kinderen vrij.

 

Met vriendelijke groeten, ook namens het team,

Riet Hooijmans, dir.