Bkh_5478
DSC_0986
DSC_0899
slootjes les
Bkh_5468
DSC_0911
DSC_0962.1
DSC_0909
previous arrow
next arrow

Notulen Algemene Ouderraad vergadering

Aanwezig:

Leden OR:           5 personen

Leden team:      9 personen

Ouders:                11 personen

 

Opening

Vergadering word om 20u geopend door voorzitster Mirjam Baas.

 

Goedkeuring notulen van 14 okt 2014

Geen op- of aanmerkingen op enkele vragen na:

* Vraag: Zijn de klachten omtrent geparkeerde auto’s bij school verdwenen?

School krijgt geen klachten meer. Het lijkt erop dat de gemeente een extra bandje heeft geplaatst, dus probleem opgelost.

* Vraag: Hebben de ansichtkaarten het gewenste bedrag opgeleverd?

In principe wel, maar de prijs van schoolplein 14 was toen nog niet voorzien. Het extra geld is gestoken in beton verf om bij de kleuters een letter/getallen slang te maken.

* Vraag: Hoe verloopt de kanjertraining?

Het is nog wat te vroeg om echte resultaten te zien, maar de lessen gaan zich steeds meer in de praktijk uiten. Dmv verhalen, oefeningen omtrent vertrouwen word voor de kinderen zichtbaar dat de kanjertraining overal toepasbaar is. Tijdens klassen avonden en op de algemene ouderraad vergadering zal toelichting omtrent de kanjertraining terug komen.

Mededelingen directie:

Geen mededelingen, wel wat vragen.

* Vraag: Is iedereen tevreden met de digitale schoolgids?

Onder de aanwezigen is het geval..

* Vraag: Heeft iemand bezwaar met de verspreide klassenlijst mbt de telefoon gegevens?

Iedereen vind dit juist prettig.

 

Financieel verslag

Alle mappen met uitgebreide informatie liggen ter inzage. Op een toegelicht overzicht zijn duidelijk alle inkomsten en uitgaven te zien. De rekeningen bevatten een positief eindsaldo.

De oudpapier pot is een grote bron van inkomsten voor de school. De pilots zijn afgeblazen en hopelijk blijft het ophalen van oud papier bij t oude geeft Bert Kerkhof te kennen. De schema’s voor 2016 zijn verspreid.

 

Goedkeuring kascontroles en vaststellen nieuwe kascommissie:

De controles zijn uitgevoerd door Jeroen van Heel en Wilbert van Boxtel. Deze vinden het er prima en overzichtelijk uitzien en geven goedkeuring. De kascommissie voor 2015-2016 is Wilbert van Boxtel en Rik de Cocq van Delwijnen.

 

Mededelingen MR

Het kasverslag en jaarverslag liggen ter inzage. Saskia geeft te kennen te stoppen einde van het schooljaar. Bij deze de vraag of iemand interesse heeft in zitting bij de MR. Jeroen van Heel geeft aan interesse te hebben.

 

Mededelingen OR

Carine van Hoesel, Dianne Broekmeulen en Yvonne Snijers zijn allen gestopt. Deze worden door zowel Mirjam, Riet als Bert bedankt voor hun jaren lange inzet.

Er zijn geen nieuwe aanmeldingen voor de OR, deze geeft aan met 5 personen door te gaan. Dit is op zich geen probleem, behalve in de Sinterklaas tijd, bij deze de vraag aan ouders of er op hun een beroep gedaan mag worden als de collecte voor de deur staat.

 

Rondvraag:

* Vraag: Hoe bevalt SchouderCom.nl onder de ouders?

Mensen moeten zich er wel toe zetten te kijken, maar het word wel goed ontvangen. Als tip word aangegeven de app te downloaden.

* Vraag: Waarom de Sint in de laatste week van November pas aankomt?

Door de kleine gemeenschap zijn alle verenigingen er op attent niet in elkaars vaarwater te zitten. Iom andere verenigingen en het dorpshuis komt er een geschikte datum uit.

Voor 2015 is dat 28 nov

Voor 2016 is dat 19 nov

 

Gast spreker:

Lees Media coach: Dirk Horinga. Deze geeft informatie over internet en de veiligheid van het gebruik met onderwerpen als: Social media, cyberpesten, privacy, games en hoe vind ik betrouwbare informatie? Alle aanwezigen krijgen een hand-out mee met tips en richtlijnen omtrent dit onderwerp.