Sint Odradastraat 14 | 5335 LL Alem
Tel: 0418-664006 | info@odrada.nl

Ouders

Onze school hecht grote waarde aan een goed en zorgvuldig contact met de ouders.
Omgekeerd vinden we het ook fijn als ouders graag contact zoeken met de school.
We stellen het op prijs als we op de hoogte gehouden worden van belangrijke gebeurtenissen thuis.
Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van de kinderen, dat staat vast.

 

Via Schoudercom (School-Ouder-communicatie) een besloten online ouderportal voor de school houden we onze ouders op de hoogte van alles wat er op school speelt.

Er zijn naast de algemene informatieavonden en rapportgesprekken veel momenten dat de leerkrachten en de ouders elkaar spreken.