Sint Odradastraat 14 | 5335 LL Alem
Tel: 0418-664006 | info@odrada.nl

School

Waar wij voor staan:

De St. Odradaschool is een katholieke basisschool, waar gewerkt wordt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Wij zijn een kleine school met ongeveer 45 leerlingen en werken daarom met combinaties  van drie groepen. We proberen op een prettige manier met de kinderen om te gaan en hen in een vriendelijk en veilig klimaat zo intensief mogelijk in hun ontwikkeling te begeleiden.

Zonder onze opvoedkundige taak uit het oog te verliezen, vinden wij dat de school vooral een onderwijsinstituut is. We proberen op dat gebied “er uit te halen wat er in zit” door de leerprestaties van de kinderen veelvuldig en systematisch te evalueren en daar een intensieve begeleiding op af te stemmen.

Binnen onze muren hebben wij ook een peuterspeelzaal. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen 2x per week, op dinsdag- en donderdagmorgen, de psz bezoeken.

Waar een kleine school groot in kan zijn…!

 • Een school midden in de natuur
 • Een veilige school waar kinderen veel leren en met plezier naar toe gaan
 • Een school die binnen haar muren ook een peuterspeelzaal heeft
 • Een school met de nieuwste ontwikkelingen
 • Lessen met het digibord
 • Goede beoordeling van de inspectie
 • EHBO lessen
 • Zwemles voor groep 53t/m 8, 1x per week
 • Mogelijkheid tot overblijven
 • Een R.K. school met normen en waarden
 • Respect voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel
 • Een school, onderdeel van het SRKOB-bestuur
 • Een bestuur van 6 katholieke scholen in deze omgeving, dat ons bestaansrecht garandeert

Aanmelden nieuwe leerlingen voor basisschool en peuterspeelzaal

Ouders die hun kind op onze school willen aanmelden, bij peuterspeelzaal Pippeloentje of voor de basisschool St. Odrada, kunnen ten alle tijden een aanmeldingsformulier ophalen bij de directie. Tevens is er medio februari een open dag om rond te kijken bij de kleuters en de peuters. Ruim voor tijd zal daarover een publicatie plaatsvinden.