Sint Odradastraat 14 | 5335 LL Alem
Tel: 0418-664006 | info@odrada.nl

School

Buiten leren, samen groeien!

De Odradaschool ligt in de ruime groene omgeving van het dorp Alem. Door deze unieke ligging hebben leerlingen veel ruimte om te werken en te spelen. De buitenruimte wordt op de Odradaschool de hele dag gebruikt voor het geven van buitenlessen.

Ons onderwijs is opbouwend ingericht wat bijvoorbeeld tot uiting komt in de schooltijden. De leerlingen van de onderbouw gaan minder naar school dan de leerlinge in de bovenbouw waarmee we aansluiten bij de natuurlijke groei van kinderen. We werken met combinaties van twee groepen in de ochtend en drie groepen in de middag.

Tussen de middag hebben de leerlingen een uur vrij zodat ze ‘s middags weer vol aandacht kunnen werken. Overblijven kan in dat uur uiteraard op school.

‘s Ochtends ligt de focus op rekenen, taal, lezen en schrijven en ‘s middags werken we aan onderzoekend leren. Dat doen we met de methode Blink Wereld.

Daarnaast krijgen onze leerlingen vanaf groep 3 zwemles in de Kreek in Kerkdriel.

We proberen op een prettige manier met de kinderen om te gaan en hen in een vriendelijk en veilig klimaat zo intensief mogelijk in hun ontwikkeling te begeleiden. Zonder onze opvoedkundige taak uit het oog te verliezen, vinden wij dat de school vooral een onderwijsinstituut is. We proberen op dat gebied “er uit te halen wat er in zit” door de leerprestaties van de kinderen veelvuldig en systematisch te evalueren en daar een intensieve begeleiding op af te stemmen.

 

Buiten onderwijs

De lessen in de klas worden afgewisseld met lessen buiten. Dat kunnen lessen zijn die gaan over wat er buiten is zoals; de natuur of het verkeer, maar dat kan ook de rekenles zijn of spelling. Door deze lessen zijn leerlingen meer in beweging en worden ze bewuster van hun omgeving en dat komt weer ten goede aan het leren. Leerlingen krijgen bij ons letterlijk ruimte om zich te ontwikkelen.

Buiten leren, samen groeien!