Bel voor een rondleiding: 0418 - 664006

Bkh_5478
DSC_0986
DSC_0899
slootjes les
Bkh_5468
DSC_0911
DSC_0962.1
DSC_0909
previous arrow
next arrow

Privacy / AVG

Op onze school verwerken wij persoonsgegevens van u en uw kinderen. Onze school vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens.

De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Bij de inschrijving van kinderen vragen wij u ook om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal. U heeft altijd het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken aan de directie via info@odrada.nl.

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school en waar leerlingen herkenbaar op te zien zijn, te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

De Sint Odradaschool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de directie: info@odrada.nl, onze stichting: info@bommelerwijs.nl of onze functionaris voor gegevensbescherming: a.groen@cedgroep.nl, telefoonnummer 010-4071599.

 

Voor onze privacyverklaring verwijzen we u graag naar de website van onze stichting:

https://www.bommelerwijs.nl/p/beleidsstukken