Sint Odradastraat 14 | 5335 LL Alem
Tel: 0418-664006 | info@odrada.nl

Kanjerschool

Kanjertraining

Met het oog op het welbevinden van leerlingen, met daaraan gekoppeld het gedragsprotocol, zijn wij bezig met de Kanjertraining. Hiermee worden voldoende handvatten geboden om kinderen naar eigen gedrag te laten kijken en d.m.v. reflectie probleem oplossend bezig te zijn.

Wij hopen in 2018 ons een officiële kanjerschool te noemen.