Sint Odradastraat 14 | 5335 LL Alem
Tel: 0418-664006 | info@odrada.nl

Kanjerschool

Met het oog op het welbevinden van leerlingen, met daaraan gekoppeld het gedragsprotocol, zijn wij een Kanjerschool. De leerlingen krijgen Kanjertrainingen. Hiermee worden voldoende handvatten geboden om kinderen naar eigen gedrag te laten kijken en d.m.v. reflectie probleem oplossend bezig te zijn.