Sint Odradastraat 14 | 5335 LL Alem
Tel: 0418-664006 | info@odrada.nl

Missie en Visie

Missie

Vanuit betrokkenheid leggen wij een evenwichtige basis en leveren wij een waardevolle bijdrage aan de brede ontwikkeling van ieder kind.

Buiten leren, samen groeien!

Visie

Wij werken kindgericht en op niveau. Wij gaan uit van kansen en mogelijkheden, waarbij we elkaar uitdagen om elk individu te kunnen laten groeien. we bieden kwaliteit in een veilige, gestructureerde en tegelijk uitdagende leeromgeving, waar kinderen samen van en met elkaar kunnen leren. Kinderen, collega’s en opvoeders werken samen en brengen het beste in elkaar naar boven.

Kernwaarden ⇒ Waarvoor staan wij:

  • Samen
  • Groei
  • Nabijheid
  • Uitdaging
  • Kwaliteit

Kernkwaliteiten ⇒ Waar blinken wij uit:

  • Authentiek
  • Gedreven
  • Betrokken
  • Flexibel
  • Kindgericht