Bel voor een rondleiding: 0418 - 664006

Bkh_5478
DSC_0986
DSC_0899
slootjes les
Bkh_5468
DSC_0911
DSC_0962.1
DSC_0909
previous arrow
next arrow

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Uitgangspunt van passend onderwijs is dat elk kind recht heeft op goed onderwijs en gelijke kansen verdient. Onderwijs dat is afgestemd op de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. De regering wil daarbij dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt gaan. Kinderen die het ├ęcht nodig hebben, kunnen naar het speciaal onderwijs. Om ieder kind passend onderwijs te bieden, neemt onze school deel aan een samenwerkingsverband passend onderwijs. Dit is Samenwerkingsverband PO De Meierij. Het samenwerkingsverband is opgedeeld in 10 ondersteuningseenheden. Onze school valt onder de ondersteuningseenheid Noord.

Ondersteuning

Leerlingen ontvangen op de basisschool de zogenaamde basisondersteuning al dan niet met wat extra ondersteuning. Voor de meeste kinderen is dit genoeg om de basisschool succesvol te doorlopen. Om dat te kunnen geven, zorgt een school voor deskundige leerkrachten en een deskundig intern begeleider. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke (basis) ondersteuning de school kan bieden en hoe dat georganiseerd wordt. Voor de Odradaschool is deze hier te vinden.

Soms heeft een kind meer nodig, dan de basisondersteuning. Er wordt dan bekeken welke extra ondersteuning een kind nodig heeft, dit wordt besproken met specialisten uit de ondersteuningseenheid. Samen met deze specialisten wordt dan een arrangement samengesteld.